Indien van toepassing, gelieve de familienaam van de man en de vrouw op te geven!
Familienaam  
Voornaam
Gelieve de gegevens van het werfadres op te geven!
Straat + nr
Postcode
Gemeente
Telefoon
GSM (bereikbaar nr. tijdens de kantooruren!)
E-mail    
 
Welk type werk dient er te worden uitgevoerd? 
Gelieve aan te duiden voor welk BTW regime u in aanmerking komt: 
BELANGRIJK BERICHT

Geachte klant,

Gelieve volgende vragenlijst volledig en juist in te vullen alvorens naar sack zelfbouw door te sturen. Indien de door u ingevulde informatie niet juist is dan kunnen onze techniekers de aangevraagde werken niet uitvoeren. U bespaart op die manier een extra kost van verplaatsing die wij u anders moeten aanrekenen. Wij contacteren u telefonisch binnen de 5 werkdagen om een concrete afspraak vast te leggen.
Op de werf bespreken wij nog een aantal details waarbij een verantwoordelijke aanwezig moet zijn.

     Ik ben akkoord